Kookengän verkkokaupan sopimusehdot

1. Yleistä

1.1. Nämä sopimusehdot sisältävät Kookenkä (jäljempänä "Palveluntarjoaja") verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä ("Asiakas") hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

1.2. Palveluntarjoajan yhteystiedot: Kenkäkesko Oy, Malminkartanonkuja 4, 00390 Helsinki. Y-tunnus 0637511-0. Asiakaspalvelu osoitteessa palvelu.verkkokauppa@kookenka.fi

1.3. Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palveluntarjoajan kotisivulla.

1.4. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien sivuilla olevista tiedoista.

2. Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

2.1. Toimitamme tilauksia vain Suomeen. Ahvenanmaan maakuntaan emme valitettavasti tee toimituksia.

2.2. Kunkin tuotteen hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan tuotesivulla. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset.

2.3. Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Tehty tilaus sitoo Asiakasta.

2.4. Tilatut ja varastossa olevat tuotteet toimitetaan noin viikon kuluessa tilauksesta.

2.5. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Palveluntarjoajan asiakaspalvelu ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

3. Maksutavat

3.1. Asiakas voi maksaa tuotteen Palvelussa tilauksen yhteydessä verkkopankin kautta pankkitunnuksilla, luottokortilla tai laskulla. Maksutavat ilmoitetaan tarkemmin Palvelussa. 

4. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

4.1. Asiakas ei voi peruuttaa tehtyä ja maksettua tilausta Palvelussa jos tuote on jo toimitettu varastosta eteenpäin. Halutessaan perua kaupan tilauksen vastaanottamisen jälkeen, Asiakkaan tulee menetellä seuraavassa kohdassa 4.2 kuvatulla tavalla.

4.2. Kookengän verkkokauppa ei vaadi asiakkaalta erillistä palautusilmoitusta. Palautettavien tuotteiden on oltava palautunut lähetyspaikkaan 28 vuorokauden aikana tavaran vastaanottohetkestä lukien. Tuotetta ei voi vaihtaa toiseen tuotteeseen palautuksen yhteydessä. Toimituksen mukana toimitetaan palautusrahtikirjat samalle toimitustavalle, jolla tilaus on toimitettu.

Kuluttajan on pidettävä tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Tuote tulee lähettää takaisin myyntikelpoisessa alkuperäispakkauksessaan. Säilyttäkää siis tilauksen lähetyspakkaus tai paketoikaa tuote erilliseen lähetysmateriaaliin palautuksen yhteydessä. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, voidaan Asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti sekä lisäksi palautuskulu.

Tuote ei ole käyttämätön jos siinä on selviä kulumisen merkkejä ja/tai likaa. Palautuksen tulee sisältää alkuperäispakkaus sekä kaikki pakkaukseen kuuluneet osat, dokumentit ja pakkausmateriaalit.

Tuote voidaan palauttaa myös Kookengän verkkokaupan asiakaspalautuksena. Tällöin asiakkaan on oltava yhteydessä Palveluntarjoajaan palvelu.verkkokauppa@kookenka.fi. edellä mainitun palautusajan puitteissa.

4.3. Tuotteen ostohetkeksi katsotaan päivä, jolloin tuotepaketti on lunastettu tai kuitin päivämäärä. Asiakkaan vastuulla on tarvittaessa osoittaa lunastuspäivä.

4.4. Palveluntarjoaja maksaa palautettavan tuotteen postituskulut, mikäli palautettava tuote on mahdollista toimittaa normaalina postipakettina tai kirjeenä ja paketti tai kirje on lähetetty Suomesta. Erikoiskuljetusyksikköinä toimitettujen tuotteiden toimitusta ei hyvitetä.

4.5. Palveluntarjoaja palauttaa Asiakkaan maksusuorituksen tuotteen palautuksen johdosta viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tuotteen palautuksesta.

4.6. Palveluntarjoajan myöntämää kampanjaetua ei voi muuttaa rahaksi. Jos kampanjaedun (esim. alennuksen) saamiselle asetetut ehdot eivät asiakaspalautuksen yhteydessä täyty, pidätetään edun arvoa vastaava summa rahapalautuksen yhteydessä. Tuotteen koon tai värin vaihdon yhteydessä Asiakkaan saamia etukoodeja ei palauteta rahana takaisin vaan niistä toimitetaan Asiakkaalle vastaavan suuruinen etukoodi.

5. Takuu

5.1. Tuotteen mahdollinen takuuaika ilmoitetaan Palveluntarjoajan tuotesivulla. Asiakkaalle toimitetun tuotteen mukana seuraa lähetyslista, joka on myös tuotteen takuutodistus. Tuotteen valmistajan antama mahdollinen pitempi takuu ei sido Palveluntarjoajaa.

5.2. Tuotteen takuun perusteella tapahtuva vaihtaminen tai korjaaminen ei pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa.

5.3. Palveluntarjoaja voi vapautua takuuvastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoutuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

5.4. Asiakkaan on ilmoitettava tuotteen virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

6. Muut ehdot

6.1. Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.

6.2. Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.

6.3 Palveluntarjoajalla on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu myymistään tuotteista. Tuotteen virhetilanteessa asiakkaan on aina otettava ensin yhteyttä Kookengän verkkokaupan asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen palvelu.verkkokauppa@kookenka.fi. tai palautelomakkeen kautta. Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimusta koskeva riitaisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Sulje
Sulje